მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 15/12/2018 03:07

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org

გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

მელითაური დემნა. IV კლასი.

ჩერქეზიშვილი მარი. III კლასი.

ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

წიკლაური თამუნა. III კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მინდიაშვილი ელენე. I კლასი.

ორაშვილი მარი. I კლასი.

ბარიშვილი მარი. VI კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 1
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq

CV

                                                                              CURRICULUM VITAE
                                                                              ლალი ბაიაძე


დაბ. თარიღი და ადგილი - 1954 წლის 23 ოქტომბერი. გორი.
მისამართი - გორი 1400 №30 ბარათაშვილის;
ტელ: - (+995 370) 273435; ( 0322) 731374. მობ: 599 188852.
ელექტრონული ფოსტა - intelekti_2007@yahoo.com
                                                  lalibaiadze2011@gmail.com
ვებ გვერდი - www.si.edu.ge
facebook: - lali baiadze

განათლება

1999წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი №002569 (ოქმი №17 15.12.99)
1995წ.-1999წ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მაძიებელი
1973წ.-1979წ. - ნ. ბარათაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, კვალიფიკაცია -
            ბიოლოგიის პედაგოგი. გ-1 №197233 ;                       

პროფესიული გამოცდილება

2012წ. - დღემდე - ა (ა)იპ გორის სახელმწიფო საწავლო უნივერსიტეტი. მოწვეული დოქტორი;
2007წ.- 2012წ. - ა (ა)იპ გორის საწავლო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი ;
2002წ.- დღემდე - გორის №1 ბაგა-ბაღი. დირექტორი ;
1999წ.- 2008წ. - სკოლა ,,ინტელექტი”-ს www.si.edu.ge (2008წ აგვისტოს ომის გამო 2008-2009ს.წ. სკოლამ შეაჩერა                            ფუნქციონირება). დამფუძნებელი;
1992წ.-2007წ. ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი;
1995წ.-2002წ. აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიის გორის ინსტიტუტი (სუხიშვილის უნივერსიტეტი) პრორექტორი                          სასწავლო დარგში.
1994წ.-1995წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცხინვალის ფილიალი, მეთოდისტი (დეკანის მოადგილე);
1992წ.-1994წ. გორის ეკონომიკურ ჰუმანიტარული ინსტიტუტი. სწავლული მდივანი;
1971წ.-1992წ. გორის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (ნიიავტომატპრომი) სხვადასხვა თანამდებობაზე.


ხარისხი და სამეცნიერო წოდება

1999წ.-ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი №002569 (ოქმი №17 15.12.99)
2004წლის 21 დეკემბრის ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები: 38 სამეცნიერო შრომა. 9 ინტელექტუალერი საკუთრება დეპონირებული საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საქპატენტის მიერ; 1 ლექცია კონსპექტი და კვლევითი მასალა.
სამეცნიერო შრომათა ნუსხა (ბოლო 6 წელში)

დასახელება
გამომცემლობა
ავტორები
1. ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია, როგორც განათლების ახალი ტექნოლოგია (თვითმასწავლებელი სკოლამდელთათვის) საზრისი. შრომების კრებული №23. ი.გოგებაშვილის სპმეი, ISNN 1512-1011 თბილისი 2007. გვ: 43-45 ლ.ბაიაძე
2. საგანმანათლებლო ტექნოლოგია” – როგორც შედეგზე ორიენტირებული სწავლების და სწავლის მეთოდი საზრისი. შრომების კრებული №23. ი.გოგებაშვილის სპმეი, ISNN 1512-1011 თბილისი 2007. გვ: 49-52 ლ.ჩიკვაიძე, ლ.ბაიაძე
3. განათლების ახალი ტექნოლოგია, ,,ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია” (ქაევ) _ როგორც სხვა ქვეყნის ბავშვებთან ინტეგრაციის საშუალება საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, საქართველო, 2008. გვ: 340-343 ლ.ბაიაძე
4. უწყვეტი განათლების სისტემა, სკოლამდელი დაწესებულების სრულყოფა, როგორც განათლების საწყისი რგოლი გორის უნივერსიტეტი, პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ,,ცოდნა ცხოვრებისთვის” 18-19 აპრილი,2008 გვ: 137-139 ლ.ბაიაძე
ქ. ბუჯიაშვილი
5. შედეგზე (კომპეტენციაზე) ორიენტირებული პედაგოგიური ტექნოლოგიები პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი ISSN 1512-0333, 3 (32), 2008 გვ: 157-159 ლ.ბაიაძე
6. ევოლუციური ეპისტომოლოგიის თეორია თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიის კურსში პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი ISSN 1512-0333, 3 (32), 2008 გვ: 216-218 ლ.ჩიკვაიძე ლ.ბაიაძე
7. სამეცნიერო თემა: The new technologic “Electronic version of Georgian Alphabet” – as the means of integration with the children of other countries. განთავსებულია www.bs-i.net - ზე ლ.ბაიაძე
8. ,,სიახლე 2009 წლის ევროპული შემოქმედების პოტენციალის განვითარების,, პედაგოგიური დისციპლინების ციკლში ; ვიტენის (გერმანია) უნივერსიტეტი ; ლ.ჩიკვაიძე, ლ.ბაიაძე, დ.ბროკფორტი, ე.ფუქსი ;
9. საქართველო, შიდა ქართლი - დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ცივილიზაცია, გზაჯვარედინი -ტურიზმის პერსპექტივით. (სტუდენტური ტურიზმი) ; საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი,, ტრაპზონი (თურქეთი) 5-6 ივნისი 2010 ; ლ.ბაიაძე ; ნ. ჭამპურიძე ;
10. ,, ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია,, არაქართულენოვანი მოსახლეობისათვის ; თბილისი. საქართველოს უნივერსიტეტი 25 მარტი 2010 ; ლ.ბაიაძე; მარიამ ზარხოზაშვილი ;
11. გამოკითხვის ვარიაციული მეთოდი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმის უნივერსიტეტი 7-9 მაისი 2010 ლ.ბაიაძე ; მარიამ ზარხოზაშვილი ;
12. ,,განათლება პრაქტიკაში (ტურიზმში) და პრაქტიკიდან (ტურიზმით) შექმნილი თეორიები,, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011 ლ.ბაიაძე
13. სტაჟირების ინსტიტუტი - უცხო ენის სწავლებისათვის ; საქართველოს უნივერსიტეტი 2011 ; ლ.ბაიაძე ; თ.ბასილაშვილი ; მ.ზარხოზაშვილი
14. აღზრდის პრინციპები, ქალი - ბიოლოგიური აღმზრდელი ; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქალები და XXI საუკუნე,, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2011. გვ: 16 ; ლ.ბაიაძე, მ.ზარხოზაშვილი ;
15. „ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია“ - სოციალური ინტეგრაციისა და ენის სწრაფად შესწავლისათვის; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011; ბაუმში; ლ.ბაიაძე ; თ.ბასილაშვილი ;
16. Школа XXI века – воспроизводство творчества Всеукраинский академический союз специалистов профессиональной оценки научных исследований и педагогической деятельности. NOTA BENE: Сб. мате -риалов XIV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные тенденции развития психологии и педагогики». ISBN. 24-28 ноября 2011 г. Киев. Вашингтон. Лондон
ნაშრომმა დაიმსახურა დიპლომი, ხოლო უნივერსიტეტების კონკურსზე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა პირველი ადგილი
Л.Баиадзе, Н.Хинчагашвили ;
17. Вступление в теорию самообразования. /автодидактика/ Кузбасская Государственное Педагогическая Академия. Том I. Cт.311-314. 2011. ISBN 978-5-85117-633-3 Чикваидзе Л. Баядзе Л.

დეპონირებული, სამეცნიერო მეთოდური შრომები

დასახელება
გამომცემლობა
ავტორები
1. საავტორო უფლება:
სამეცნიერო სტატიაზე: ,,ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია” განათლების ახალი ტექნოლოგია ;
- ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” №2310 2006.11.22. ; ლ.ბაიაძე
2. საავტორო უფლება:
,,XXI საუკუნის სკოლა,, (მეთოდური ნაშრომი) ;
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” №3624 2009.05.28 ლ.ბაიაძე
3. საავტორო უფლება:
- სამეცნიერო სტატიაზე: კრეატიული მასწავლებელი (მეთოდური ნაშრომი) ;
- ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 3956. 2010.02.08 ; ლ.ბაიაძე ი. მოსახლიშვილი
4. საავტორო უფლება:
- სამეცნიერო სტატიაზე: ,,ინტერნეტ ვებ-ალბომი,, როგორც კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის საშუალება (მეთოდური ნაშრომი) ;
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 42241 2010.05.03 ლ.ბაიაძე
5. საავტორო უფლება:
- სამეცნიერო სტატიაზე: სკოლა ქვეყნის ხვალინდელი დღე (მეთოდური ნაშრომი) ;
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 4238 2010.05.03 ლ.ბაიაძე
6. საავტორო უფლება:
- სამეცნიერო სტატიაზე: სტაჟირების ინსტიტუტი- შედეგზე ორიენტირებული სწავლისათვის ;
- ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 4315 2010.10.07 ; ლ.ბაიაძე
3. საავტორო უფლება:
- სამეცნიერო სტატიაზე: ,,თეორია და პრაქტიკა სკოლაში - სკოლის ახალი საგანი, განათლების მოტივირებისა და სასწავლო პროცესის აკადემიურობისათვის,,
- -ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 4793. 2011 07 27 ; ლ.ბაიაძე
8. საავტორო უფლება:
-სამეცნიერო სტატიაზე: ,,თაობათა ინტეგრაციის ცენტრი - ახალი საგანმანათლებლო გარემო,,
-ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი” № 4810. 2011 08 15; ლ.ბაიაძე

1. ლექცია-კონსპექტი: თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები პედაგოგიკაში თურქეთის     საგანმანათლებლო სისტემა, 2008. ISBN 978-9941-0-0837-5

2. სტუდენტთა კვლევითი სამუშაო: თემა: სტუდენტთა ინდივიდუალური და ჯგუფური პროექტები უწყვეტი     პრაქტიკის დროს.
         2.1 ,,სკოლა _ ჩვენი ცხოვრების სახლი”
         2.2 ,,ჩემი სკოლა”
         2.3 სასწავლო სემინარი საგანი: შესავალი პედაგოგიკის (განათლების) თეორიაში (სსიპ გორსა და
                ი.ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, თბილისში)
    პარტნიორები:
        • სსიპ გორის უნივერსიტეტი
        • ი ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი
        • კავშირი ,,ლამაზი სკოლა” უფროსების განათლების რეგიონალური ცენტრი

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
1. 2002წ. - 2009წ. კოორდინატორი, effe-ევროპის ფორუმი თავისუფლება განათლებაში ,,ლამაზი სკოლა” BS-I.
2. 2007წ. სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი სესფ GNSF თემა: ქართული ანბანის ელექტრონული                ვერსია სამეცნიერო-მეთოდური უზრუნველყოფა და პილოტირება #852/07 22.06.07 (პროექტის
               სამეცნიერო ხელმნძღვანელი და მენეჯერი)
3. 2011-2012 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლება

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმში მონაწილეობა
1. კოლაბორაციული ურთიერთობები, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების კოლაბორაციული ურთიერთობები          (თურქეთი _ ტრაპზონი, გერასუნი)
2. ,,ლამაზი სკოლების’’ თანამედროვე მოდელი, ,,ლამაზი სკოლის’’ საავტორო პროგრამა 2002წ. დან (რუსეთი _     ნიჟნი ნოვგოროდი)
3. საერთაშორისო სემინარიGსაკონტრაქტო სკოლებისათვის, განათლების ახალი ტექნოლოგიები (გერმანია _               ბუვენაუ-კილი),
4. კოორდინატორი -volonter საქართველოში (გერმანია)
5. Effe ევროპის ფორუმი თავისუფლება განათლებაში (გერმანია) “ლამაზი სკოლა“ 2002-დღემდე

effe მონაწილეობა BS -1
effe.(Германия) Красивые Школы России и Грузии. 2002-2007
NETZWERKKARTE      BSI      NETMAP                                                                                                                                                                                                                      
"Schoene Schule" Jan. 05
                                                                "Beautiful School International" Jan. 05
                                                                 Plattformen (von Nord nach Sued – eine neue in Deutschland)


სერთიფიკატები:
• ctc ISO 9001:2000 ხარისხის მართვის სისტემები – შიდა აუდიტი
• საქართველოს კერძო სკოლების ასოციაციის წევრი სკოლების დირექტორთა ტრენინგი მენეჯმენტში
• effe კოორდინატორი გორში და შიდა ქართლში bs-i ქსელის წევრი
• დიპლომი ,,ლამაზი სკოლების თანამედროვე მოდელი”
• სკოლამდელი დაწესებულების მართვა და კომპეტენციები
• ,,ბავშვებისადმი ჰუმანურ-პიროვნული მიდგომა” (შ.ამონაშვილი)
• კონფლიქტები და კომუნიკაცია
• კონფლიტის მოგვარება, მშვდობის მშენებლობა და ქალის როლი მშვიდობის მშენებლობაში KTK;
• ტრენერების ტრენინგი ctc
• ctc/ /USAID/PHinternecional/ საინდიფიკაციო #204888130, ტრენინგი ტრენერთათვის სამოქალაქო განათლების
   პედაგოგებისათვის განკუთვნილი, დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლების აკრედიტირებული ორ
   კრედიტიანი ტრენინგ პროგრამა 2011.
• მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი: სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული
   სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი ტრენერთა ტრენინგი 100 საკონტაქტო საათი. 2011.
• Certificate of participation, Lali Baiadze. Participated in the lectures "typhlopedagogy - science and practice. Polish
   experience". 2011.
• Certificate of participation, Lali Baiadze. Participated in the lectures and workshops "Graphics and sounds for the blind
   person. Spatial orientation". 2011.

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული: მშობლიური
რუსული: კარგად
ინგლისური: ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამები:
MS Word, internet, Typing _ 30 WPM

სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრობა და დამატებითი ინფორმაცია:
• Effe www.effe-eu.org (ევროპის ფორუმი თავისუფლება განათლებაში) გერმანია წევრი;
• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების ექსპერტი, TOT/ტრენერი
• მოდულის: ინკლუზიური განათლების პოლიტიკა, შემუშავებაში მივიღე მონაწილეობა. რომლის კონსულტანტი
   და ტრენერი ვარ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში.
• მონაწილეობა მივიღე სპეცმასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამის მოდულის შეგდენაში. მასწავლებელთა
   პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.
• საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაციის წევრი;
• არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,პრომეთე ამირანი”-ს გამგეობის წევრი
• არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირი ,,ლამაზი სკოლა”, უფროსების განათლების რეგიონალური ცენტრი,
   წევრი, თანადამფუძნებელი;
• საქართველოს კერძო სკოლების ასოციაციის გამგეობის წევრი;
• სამოქალაქო განათლების ტრენერი ;
• ორგანიზაცია ,,ქალები მშვიდობისათვის,, წევრი, ტრენერი;
• 2009წ საერთაშორისო ორგანიზაციის effe (ევროპის ფორუმი თავისუფლება განათლებაში) მიწვევითა და
   დაფინანსებით დავესწარი საერთაშორისო კონფერენციას: ,,კრეატიულობა საგანმანათლებლო სივრცეში,,
   (გერმანია. ვიტენი)
• 2011წ საერთაშორისო ორგანიზაციის effe (ევროპის ფორუმი თავისუფლება განათლებაშ) მიწვეული ვიყავი
   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე: ,,განათლების ხარისხი დღეს და ხვალ“ (ავსტრია. ვენა)
• 2012წ საერთაშორისო ორგანიზაციის effe. მიწვეული ვიყავი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე:
   ,,ინკლუზიური განათლება” ( გერმანია. ბერლინი)
• მონაწილეობა მივიღე პოლონელების მიერ ჩატარებულ კონფერენციაში: ,,ისინი ჩვენს გვერდით არიან“.
   თბილისი
   6-7 ოქტომბერი. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში. (ველოდები
   სერთიფიკატს პოლონეთიდან)

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე - მერაბ გოხელაშვილი
შვილები: მერაბ გოხელაშვილი
                 სოფიო გოხელაშვილი
შესვლა

3,697,119 ვიზიტი