მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 23/04/2018 03:45

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org

გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

მელითაური დემნა. IV კლასი.

ჩერქეზიშვილი მარი. III კლასი.

ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

წიკლაური თამუნა. III კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მინდიაშვილი ელენე. I კლასი.

ორაშვილი მარი. I კლასი.

ბარიშვილი მარი. VI კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 1
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq

ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია
პროექტები
ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსის შინაარსი

ანბანი მოიცავს ხუთ აქტივობას:
o ანბანი - 1 სლაიდი.
o ანბანი - 2 ანბანზე მუშაობა.
o გასაფერადებელს.
o ფერად ანბანს.
o ანბანის ასოებს.

1. ანბანი - 1 სლაიდი

o გვეხმარება ანბანის უკეთ შესწავლაში.

2. ანბანი - 2 ანბანზე მუშაობა
o საჭიროა კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტარული უნარ-ჩვევები
o მონიტორის მარცხენა დაბლა კუთხეში არსებული პიქტოგრამების მანიპულირებით შესაძლებელია ანბანის შესწავლა.
o პიქტოგრამები
მარჯვენა ისრით გამოდის გამოსახულება

მარცხენა ისრით ქრება გამოსახულება

კუბიკის დახმარებით საშუალება გვეძლევა
შეწყვიტოთ მუშაობა, ან იმუშაოთ არა ანბანის
თანმიმდევრობით, არამედ თქვენი სურვილისამებრ
ანბანის ნებისმიერ ასოზე. და. > . . .

3. გასაფერადებელი

o შესვენება - მეცადინეობით.
o გაფერადებისას ,,დახარჯული,, დრო ხმარდება ანბანის შესწავლას.
o გაფერადება შეიძლება კომპიუტერის საშუალებით.
o შესაძლებელია ნებისმიერი ასო ნახატით გამოიბეჭდოს და გაფერადდეს
ფურცელზე.
o ნახატები მარტივადაა შესრულებული, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გადაიხატოს და თავის მიერ დახატული ცხოველის გაფერადებაზეც იმუშაოს.

ფერადი ანბანი

o მომხმარებელს საშუალება ეძლევა თვითშეფასების .
(რამდენი ასო და რამდენი ცხოველის სახელი იცის)
o ფერადი ანბანი შესაძლებელია გამოიბეჭდოს გაუკეთდეს ლამინირება და გამოყენებული იქნეს კომპიუტერისაგან დამოუკიდებლად ქართულ ანბანზე სამუშაოდ ან თვალსაჩინოებისათვის.


ანბანის ასოები

o მომხმარებელს პიქტოგრამების დახმარებით შეუძლია შეამოწმოს ათვისებული ანბანი.
o არცოდნის შემთხვევაში კვლავ ივარჯიშოს.
o შეუძლია გამობეჭდოს, ნებისმიერ ასოს გაუკედეს ლამინირება.
o ლამინირებული ასოებით ივარჯიშოს იმ ცხოველების სახელების აწყობაში, რომელი ცხოველებიც ქართული ანბანის ელექტრონულ ვერსიაშია.

მომხმარებელს ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსიით, ანბანის შესწავლის ახალ ვარიანტს ვთავაზობთ, რის საშუალებითაც ხდება:

o ქართული ანბანის სწრაფად შესწავლა.
o კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტალური უნარ-ჩვევების დაუფლება.
o დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევების დახვეწა.
o ხელის წვრილი კუნთების განვითარება. (რომელიც აუცილებელია წერითი
მუშაობისთვის).
o კრეატიული აღზრდა.
o ალტერნატიული აზროვნების ჩამოყალიბება. (კომპიუტერი, ტრადიციული
თვალსაჩინოება).
o ფანტაზიის უნარის განვითარება. (ხატვა, ფერები).
o ნებისყოფის გამომუშავება. (ძალდატანების გარეშე, მისთვის საყვარელი
ხატვის ელემენტებით ქართული ანბანის ათვისება ხდება).
o თვალის კუნთის ვარჯიში.

სკოლა ,,ინტელექტი,, მუშაობს ქართული ანბანის II და III ნაწილზე.
ქართული ანბანის ელექტრონულ ვერსიას აქვს საავტორო უფლება # 2310შესვლა

3,516,460 ვიზიტი