მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 25/10/2016 17:39

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
I კლასი
V კლასი
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org
ვიდეო მასალა


გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის...

2013. 1 ივნისისათვის, მომავლისათვის, ვთამ

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 2
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq
15 იანვარს ვიკრიბებით ბერიკონში (გორი. წერეთლის ქუჩა) 19.00 საათზე

ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსია
პროექტები
ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსის შინაარსი

ანბანი მოიცავს ხუთ აქტივობას:
o ანბანი - 1 სლაიდი.
o ანბანი - 2 ანბანზე მუშაობა.
o გასაფერადებელს.
o ფერად ანბანს.
o ანბანის ასოებს.

1. ანბანი - 1 სლაიდი

o გვეხმარება ანბანის უკეთ შესწავლაში.

2. ანბანი - 2 ანბანზე მუშაობა
o საჭიროა კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტარული უნარ-ჩვევები
o მონიტორის მარცხენა დაბლა კუთხეში არსებული პიქტოგრამების მანიპულირებით შესაძლებელია ანბანის შესწავლა.
o პიქტოგრამები
მარჯვენა ისრით გამოდის გამოსახულება

მარცხენა ისრით ქრება გამოსახულება

კუბიკის დახმარებით საშუალება გვეძლევა
შეწყვიტოთ მუშაობა, ან იმუშაოთ არა ანბანის
თანმიმდევრობით, არამედ თქვენი სურვილისამებრ
ანბანის ნებისმიერ ასოზე. და. > . . .

3. გასაფერადებელი

o შესვენება - მეცადინეობით.
o გაფერადებისას ,,დახარჯული,, დრო ხმარდება ანბანის შესწავლას.
o გაფერადება შეიძლება კომპიუტერის საშუალებით.
o შესაძლებელია ნებისმიერი ასო ნახატით გამოიბეჭდოს და გაფერადდეს
ფურცელზე.
o ნახატები მარტივადაა შესრულებული, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გადაიხატოს და თავის მიერ დახატული ცხოველის გაფერადებაზეც იმუშაოს.

ფერადი ანბანი

o მომხმარებელს საშუალება ეძლევა თვითშეფასების .
(რამდენი ასო და რამდენი ცხოველის სახელი იცის)
o ფერადი ანბანი შესაძლებელია გამოიბეჭდოს გაუკეთდეს ლამინირება და გამოყენებული იქნეს კომპიუტერისაგან დამოუკიდებლად ქართულ ანბანზე სამუშაოდ ან თვალსაჩინოებისათვის.


ანბანის ასოები

o მომხმარებელს პიქტოგრამების დახმარებით შეუძლია შეამოწმოს ათვისებული ანბანი.
o არცოდნის შემთხვევაში კვლავ ივარჯიშოს.
o შეუძლია გამობეჭდოს, ნებისმიერ ასოს გაუკედეს ლამინირება.
o ლამინირებული ასოებით ივარჯიშოს იმ ცხოველების სახელების აწყობაში, რომელი ცხოველებიც ქართული ანბანის ელექტრონულ ვერსიაშია.

მომხმარებელს ქართული ანბანის ელექტრონული ვერსიით, ანბანის შესწავლის ახალ ვარიანტს ვთავაზობთ, რის საშუალებითაც ხდება:

o ქართული ანბანის სწრაფად შესწავლა.
o კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტალური უნარ-ჩვევების დაუფლება.
o დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევების დახვეწა.
o ხელის წვრილი კუნთების განვითარება. (რომელიც აუცილებელია წერითი
მუშაობისთვის).
o კრეატიული აღზრდა.
o ალტერნატიული აზროვნების ჩამოყალიბება. (კომპიუტერი, ტრადიციული
თვალსაჩინოება).
o ფანტაზიის უნარის განვითარება. (ხატვა, ფერები).
o ნებისყოფის გამომუშავება. (ძალდატანების გარეშე, მისთვის საყვარელი
ხატვის ელემენტებით ქართული ანბანის ათვისება ხდება).
o თვალის კუნთის ვარჯიში.

სკოლა ,,ინტელექტი,, მუშაობს ქართული ანბანის II და III ნაწილზე.
ქართული ანბანის ელექტრონულ ვერსიას აქვს საავტორო უფლება # 2310შესვლა

2,831,680 ვიზიტი